پوستر سریال معصومیت از دست رفته

سریال تلویزیونی |تاریخی

معصومیت از دست رفته

۴.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

شوذب در سده نخست هجری از یاران امام علی است که اکنون خزانه‌دار کوفه و امویان شده است. شوذب در میانه عشق دو زن قرار گرفته است.

عکس‌های سریال معصومیت از دست رفته


محسن قاضی مرادی و داریوش فرهنگ در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و امین تارخ در سریال «معصومیت از دست رفته»
امین تارخ و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
مرضیه برومند و فریبا کوثری در سریال «معصومیت از دست رفته»
اکبر عبدی در سریال «معصومیت از دست رفته»
فریده سپاه منصور در سریال «معصومیت از دست رفته»
ابراهیم آبادی و عباس امیری مقدم در سریال «معصومیت از دست رفته»
سارا خوئینی ها و رضا رویگری در سریال «معصومیت از دست رفته»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال معصومیت از دست رفته

خبرهای مرتبط با سریال معصومیت از دست رفته

نظرهای منتشر شده سریال معصومیت از دست رفته