پوستر سریال دریایی ها

سریال تلویزیونی |درام

دریایی ها

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

افسر سوم یک کشتی برای مرخصی به خانه باز می گردد. این بار آشنایی با دختری به نام آرزو که مهمان همسایه آنهاست منجر به علاقه مندی وی می شود.

نقدهای بلند سریال دریایی ها

نقدهای کوتاه سریال دریایی ها

نظرهای منتشر شده سریال دریایی ها

یک سال پیش

۱۶ شهریور ۱۳۹۹

سلام نشان دادن فیلمی که درآن حجاب زن به نحو کامل رعایت نشده خوب نیست
۰
۱
پاسخ
گزارش تخلف