پوستر سریال این زمینی ها

سریال تلویزیونی |خانوادگی

این زمینی ها

۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یک شب آرزوی« ستاره »که آدم فضایی است محقق می شود و به زمین می آید.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال این زمینی ها

نقدهای کوتاه سریال این زمینی ها

نظرهای منتشر شده سریال این زمینی ها