پوستر سریال معراجی ها

سریال تلویزیونی |درام ، کمدی

معراجی ها

۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

قرار است تعدادی از شهدا در یکی از دانشگاه ها به خاک سپرده شوند اما با مخالفت بخشی از دانشجویان اتفاقاتی می افتد.

جشنواره-فیلم-ونیز-2022جشنواره-فیلم-ونیز-2022

نظرهای منتشر شده سریال معراجی ها