پوستر فیلم در پیکر

فیلم کوتاه

در پیکر (۱۳۹۵)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

پسر جوان نمی تواند از زندگی با خیالی که روز به روز بزرگتر می شود دست بردارد. این موضوع زندگی او را از حالت عادی خارج کرده است.

کارگردان: مهدی آقاجانی

نویسنده: مهدی آقاجانی

نقدهای بلند فیلم در پیکر

نقدهای کوتاه فیلم در پیکر

نظرهای منتشر شده فیلم در پیکر