خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
این فیلم درباره عروسک های عمو پیرداد است که از خانه می گریزند و مشکلاتی را به وجود می آورند.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم