پوستر سریال روزهای ابدی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟

عکس‌های فیلم روزهای ابدی

خبرهای مرتبط با فیلم روزهای ابدی

جواد شمقدری از تعطیلی سریال «نفوذ» می گوید

جواد شمقدری درباره زمان تولید دوباره پروژه «نفوذ» گفت: این پروژه از بهمن سال گذشته متوقف شد و اکنون چهار ماه است که سریال خوابیده است.

نظرهای منتشر شده فیلم روزهای ابدی

0 نظر