پوستر سریال خوش رکاب

سریال تلویزیونی |درام

خوش رکاب (۱۳۸۱)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

تقی راننده کامیونی است که نام خوش رکاب را برای ماشین اش انتخاب کرده است و شاگردی به نام عزت دارد. تقی ماموریت پیدا می کند تا بسته هایی را به محل جنگ منتقل کند. در این راه اتفاق هایی رخ می دهد.

نقدهای بلند سریال خوش رکاب

نقدهای کوتاه سریال خوش رکاب

نظرهای منتشر شده سریال خوش رکاب