پوستر سریال شب طولانی

سریال تلویزیونی |درام

شب طولانی (۲۰۱۹)

The Long Night

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این سریال به جزئیات و چگونگی فرو رفتن جهان در تاریکی در عصر شکوفایی قهرمانان می پردازد و وقایع آن مربوط به هزاران سال پیش از شروع رخدادهای «بازی تاج و تخت» است.

بازیگرهای سریال شب طولانی

بازیگرهای سریال شب طولانی

اسکار-2023اسکار-2023

نظرهای منتشر شده سریال شب طولانی