پوستر سریال بچه های گروهان بلال

سریال تلویزیونی

بچه های گروهان بلال (۱۳۹۷)

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

0
امتیاز دهید :

بچه‌های گروهان بلال نام گروهان مهندسی رزمی است که نیروهای آن را نوجوانان تشکیل می دهندکه همگی راننده لودر و بلدوزر هستند. رحیم جانبازی است که فرماندهی این گروهان را به ناچار و به سودای رفتن دوباره به خط مقدم جبهه پذیرفته است...

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال بچه های گروهان بلال

نقدهای کوتاه سریال بچه های گروهان بلال

نظرهای منتشر شده سریال بچه های گروهان بلال