پوستر فیلم بی آب و نان...بیابان

فیلم‌ سینمایی

بی آب و نان...بیابان (۱۳۹۷)

Hunger and Thirst...Desert

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

«بی آب و نان...بیابان» سفری چند روزه از «علیرضا اوسیوند» را روایت میکند. مخاطب با او همراه میشود و از شلوغی ها و آشفتگی های زندگی شهری می گذرد تا به آرامش و سکوت بیابان و کویر برسد. در واقع در این سفر وی نوع دیگری از زندگی را تجربه می کند. او در این سفر با مردمی آشنا می شود که از طریق شتربانی و دامداری در کویر و بیابان رزق و روزی زندگی خود و خانواده را تأمین می کنند. و نیز برعکس ذهنیتی که عامه مردم نسبت به خشکی و بی آبی در بیابان ها و کویر دارند، در این مستند خلاف این قضیه نمایش داده میشود.

بازیگرهای فیلم بی آب و نان...بیابان

بازیگرهای فیلم بی آب و نان...بیابان

عکس‌های فیلم بی آب و نان...بیابان


علیرضا اوسیوند در مستند «بی آب و نان...بیابان»
علیرضا اوسیوند در «بی آب و نان...بیابان»
علیرضا اوسیوند در نمایی از مستند «بی آب و نان...بیابان»
علیرضا اوسیوند در نمایی از «بی آب و نان...بیابان»
مستند «بی آب و نان...بیابان»
مستند «بی آب و نان...بیابان» با حضور علیرضا اوسیوند
علیرضا اوسیوند و مهدی گلستانیان در پشت صحنه مستند «بی آب و نان...بیابان»
علیرضا اوسیوند و مهدی گلستانیان در پشت صحنه «بی آب و نان...بیابان»

نقدهای بلند فیلم بی آب و نان...بیابان

نقدهای کوتاه فیلم بی آب و نان...بیابان

نظرهای منتشر شده فیلم بی آب و نان...بیابان