پوستر فیلم خواب زده - قسمت 13

خواب زده - قسمت 13 (۱۳۹۸)

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سیروس مقدم

نویسنده: سعید نعمت اله

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم خواب زده - قسمت 13

نقدهای کوتاه فیلم خواب زده - قسمت 13

نظرهای منتشر شده فیلم خواب زده - قسمت 13