پوستر سریال در حاشیه 1

سریال تلویزیونی |کمدی

در حاشیه 1

۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

0
امتیاز دهید :

این مجموعه تلویزیونی داستان«هومن صحرایی »دانشجوی رشته پزشکی است که با مشکل بیکاری و اقتصادی روبرو می شود. وی به یکی از مراکز درمانی به نام « حاشیه »فرستاده می شود.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال در حاشیه 1

نقدهای کوتاه سریال در حاشیه 1

نظرهای منتشر شده سریال در حاشیه 1