خبرهای مرتبط با فیلم سال های مشروطه

حضور پررنگ مهدعلیا (مادر ناصرالدین شاه) در سریال های ایرانی

حضور نقش مهدعلیا در 3 پروژه همزمان نمایش خانگی بعد از گذشت بیش از یک دهه که مهدعلیا برای آخرین‌بار به تصویر کشیده شد.

نظرهای منتشر شده فیلم سال های مشروطه

0 نظر