پوستر سریال سال های مشروطه

سریال تلویزیونی

سال های مشروطه

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

این مجموعه از ابتدای سلطنت ناصر الدین شاه و زمان صدارت میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیر کبیر تا انقلاب مشروطه را به تصویر می کشد.

کارگردان: محمدرضا ورزی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال سال های مشروطه

نقدهای کوتاه سریال سال های مشروطه

نظرهای منتشر شده سریال سال های مشروطه