پوستر فیلم خواب زده - قسمت 11

خواب زده - قسمت 11 (۱۳۹۸)

۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

هما توسط ستاره از کارخانه اخراج میشوداما شادان از هما حمایت میکند. ستاره رنجیده خاطر در برگشت از کارخانه به خانه با شوهر ثابقش احمد روبرو می شود...

کارگردان: سیروس مقدم

نویسنده: سعید نعمت اله

نظرهای منتشر شده فیلم خواب زده - قسمت 11