پوستر سریال خانم و آقای سنگی

سریال تلویزیونی |کمدی

خانم و آقای سنگی

۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

" سعید سنگی" باغچه ای را که پدرش برای هزینه جهاز دخترهایش کنار گذاشته بود را فروخته و مزرعه شترمرغ راه اندازی کرده است، غافل از اینکه یکی از اقوام عاشق خواهرش شده است.

نظرهای منتشر شده سریال خانم و آقای سنگی