پوستر سریال شب دهم

سریال تلویزیونی |تاریخی

شب دهم (۱۳۸۰)

۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در زمان حکومت رضاخان، شخصی به نام حیدر خوشمرام که از لات های تهران است قصد دارد تا با دختری از تبار قاجار ازدواج کند. اما شرط دختر برای ازدواج برگزاری ده شب تعزیه به وسیله حیدر است.

کارگردان: حسن فتحی

نویسنده: حسن فتحی

خبرهای مرتبط با سریال شب دهم

نظرهای منتشر شده سریال شب دهم