پوستر سریال ما فرشته نیستیم

سریال تلویزیونی |ملودرام

ما فرشته نیستیم

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

0
امتیاز دهید :

در روزهای قبل از عید به چهار نفر از زندانیان که مستحق مرخصی هستند مرخصی داده نمی شود و این سرآغاز اتفاقات جدیدی است.

کارگردان: فلورا سام

نویسنده: آرش برهانی

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند سریال ما فرشته نیستیم

نقدهای کوتاه سریال ما فرشته نیستیم

نظرهای منتشر شده سریال ما فرشته نیستیم