پوستر سریال ما فرشته نیستیم

سریال تلویزیونی |ملودرام

ما فرشته نیستیم

۳.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

در روزهای قبل از عید به چهار نفر از زندانیان که مستحق مرخصی هستند مرخصی داده نمی شود و این سرآغاز اتفاقات جدیدی است.

کارگردان: فلورا سام

نویسنده: آرش برهانی

نظرهای منتشر شده سریال ما فرشته نیستیم