پوستر فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه

فیلم‌ سینمایی |ماجراجویی ، درام ، فانتزی

ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه

The Lord of the Rings: The Return of the King

۸.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰۱۹۹ رای

منتقدان:

۵.۸

امتیاز دهید :

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه میدهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.

عکس‌های فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه


ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه  

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه

نقدهای کوتاه فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه

خبرهای مرتبط با فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه

نظرهای منتشر شده فیلم ارباب حلقه ها 3: بازگشت پادشاه