پوستر فیلم پاگرد

فیلم کوتاه

پاگرد (۱۳۹۵)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

روایتی است از تلاقی وضعیت دو زن که در جریان کش مکش بر سر تصاحب و مالکیت یک زندگی در موقعیتی خاص قرار میگیرند موقعیتی که باعث به چالش کشیدن تمامی ظواهرشان شده و نقاب از احساسات و انگیزه های واقیشان بر میدارد و انها را بروز میدهد... داستان زندگی مردیست که پس از جدایی از همسرش زندگی جدیدی تشکیل داده اما دلبستگیش را نیز به زندگی سابق را نیز در خود احساس میکند, تا جایی که باعث از هم پاشیدگی زندگی جدیدش در تردید میان هر دوی انهاست میشود...

نظرهای منتشر شده فیلم پاگرد