پوستر سریال آمین

سریال تلویزیونی |درام ، جنایی

آمین

۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

سرهنگی به دنبال یک مجرم فراری قدیمی است. پس از سالها فرزند این مجرم به ایران باز می گردد و تحت تعقیب قرار می گیرد.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای سریال آمین

نظرهای منتشر شده سریال آمین