پوستر فیلم نقطه آخر

فیلم‌ سینمایی

نقطه آخر

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

نرگس همسر ایوب می‌بایست برای دیدن تنها فرزندش مصطفی پس از 20 سال مهیا شود. نرگس خبر بازگشت مصطفی را به ایوب می‌دهد؛ ولی ایوب همانند نرگس انتظار این بازگشت را ندارد. یاسمن، شاگرد سابق نرگس درمدرسه و همبازی دوران کودکی مصطفی که در حال حاضر در خیاط خانه محقر نرگس در منزل به او کمک می‌کند، کاندیدای نرگس برای ازدواج با مصطفی است، اما رضا یکی از بچه‌های محل که به نوعی مرید ایوب است هم یاسمن رابرای ازدواج انتخاب کرده‌است که نرگس …

کارگردان: بیژن شیرمرز

نویسنده: آمنه بشیری

نظرهای منتشر شده فیلم نقطه آخر