ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
۰/۱۰
۰ رای
۰/۱۰
۰ رای

از حسکه با عشق


خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
ﺩﺧﺘﺮی ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺣﺴﮑﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺩﺍﻋﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻋﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﯽ‌ﮔﻴﺮﺩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ ﺁﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده