پوستر فیلم زن، زن است

فیلم‌ سینمایی

زن، زن است

A woman is A woman

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

۹.۵

امتیاز دهید:

داستان فیلم درباره دختری به نام آنژلا(آنا کارینا) می‌باشد که رقاص است. او می‌خواهد بچه‌دار شود اما ...

کارگردان: ژان لوک گدار

نویسنده: ژان لوک گدار

عکس‌های فیلم زن، زن است

آنا کارینا در فیلم «زن، زن است»(A Woman Is a Woman)
آنا کارینا در فیلم «زن، زن است»

نقدهای فیلم زن، زن است

بازخوانی یک حس در یک عصر جمعه


هدی مقدسی
امتیاز منتقد به فیلم / ۱۰
مرد دور اتاق را با دوچرخه ی همیشه پارک شده ی گوشه اتاقش می چرخد... انگار دوربین را روی دست گرفته باشی و دور خودت بچرخی... زن سرش گیج می رود... اما زمین نمی خورد.. لحظه ی آخر مرد از دوچرخه پایین می پرد و دستش را می گیرد... زن گریه می کند... مرد می گوید زن ها که گریه می کنند زشت می شوند... زن اما مخالف است، می گوید: چیزی زیباتر از زنی در حال گریه نیست. مرد کراواتش را کمی شل می کند، او  تمام مدت توی خانه پالتو به تن دارد، و گویی عزم رفتن... زن دوچرخه را دوباره کنار دیوار می گذارد... مرد روی صندلی نزدیک پنجره می نشیند... زن می پرسد: گرسنه ای؟ مرد روزنامه ی مقابلش را دوبار توی هوا تکان می دهد... زن خمیازه می کشد... توی آشپزخانه می رود... در یخچال را باز می کند و دو تخم مرغ بر می دارد... تخم مرغ ها را روی میز مقابلِ مرد می گذارد و کمی عقب می رود... گوشه ی دامنش را بالا می گیرد و آهسته به تخم مرغ ها تعظیم می کند... مرد تخم مرغ ها را بر می دارد... به آشپزخانه می رود و آنها را توی ماهیتابه می شکند... زیر اجاق را روشن می کند و کبریت نیمه سوخته را از پنجره بیرون پرت می کند... زن فکر می کند این جمله چقدر "پ" داشت... سیگارش را آتش می زند و کبریت نیمه سوخته را توی گلدان کنار پنجره می اندازد... صدای جلیز و ویلیز تخم مرغ ها از آشپزخانه می آید... زن جیغ می کشد.. بلند... مرد ماهیتابه را برمی دارد و تخم مرغ ها را به بالا پرتاب می کند... تلفن زنگ می خورد... زن همچنان جیغ می زند.. مرد تلفن را برمیدارد... تخم مرغ ها به سقف چسبیده اند... مرد می گوید: الو... زن دیگر جیغ نمی کشد.. دست هایش را روی گوش هایش گذاشته و سرش را جلو و عقب می برد... مرد گوشی تلفن را سر جایش می گذارد.. به آشپزخانه برمی گردد و تخم ...
مرد دور اتاق را با دوچرخه ی همیشه پارک شده ی گوشه اتاقش می چرخد... انگار دوربین را روی دست گرفته باشی و دور خودت بچرخی... زن سرش گیج می رود... اما زمین نمی خورد.. لحظه ی آخر مرد از دوچرخه پایین می پرد و دستش را می گیرد... زن گریه می کند... مرد می گوید زن ها که گریه می کنند زشت می شوند... زن اما مخالف است، می گوید: چیزی زیباتر از زنی در حال گریه نیست. مرد کراواتش را کمی شل می کند، او  تمام مدت توی خانه ...

نظرهای منتشر شده فیلم زن، زن است