خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
«تایماز» عاشق دختری به نام «آلما گل» است که به دلیلی از او دور است. تایماز که مدام در بیداری و رویا معشوقه خود را می بیند، به شهر خود بر می گردد تا آلما گل را پیدا کند اما با خانه های مخروبه مواجه می شود.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده


مسعود شعبانی
۴ ماه پیش
فضای فیلم بسیار شاعرانه و زیبا ترسیم شده بود، اثری محترم و بدون ادعا
خطر لو رفتن داستان
پاسخ