پوستر فیلم شب های مافیا - فینال - قسمت 2

|خانوادگی

شب های مافیا - فینال - قسمت 2 (۱۳۹۹)

Mafia Nights - final - episode 2

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

فینال رئالیتی شو «شب های مافیا» با حضور بهترین بازیکنان سه فصل گذشته

کارگردان: سعید ابوطالب

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم شب های مافیا - فینال - قسمت 2

نقدهای کوتاه فیلم شب های مافیا - فینال - قسمت 2

نظرهای منتشر شده فیلم شب های مافیا - فینال - قسمت 2