پوستر فیلم وقتی پروانه شدم

فیلم‌ سینمایی

وقتی پروانه شدم

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

0
امتیاز دهید :

فیلم درباره زنی است که از یک فضای سنتی و زندگی بسیار معمولی و ساده وارد یک جهان مدرن می‌شود...

بازیگرهای فیلم وقتی پروانه شدم

بازیگرهای فیلم وقتی پروانه شدم

نقدهای بلند فیلم وقتی پروانه شدم

نقدهای کوتاه فیلم وقتی پروانه شدم

نظرهای منتشر شده فیلم وقتی پروانه شدم