ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید


۰/۱۰
۰ رای
۳/۱۰
۱ رای

دفترچه مرگ


خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
لایت دانش آموزی است که با پیدا کردن دفترچه ای عجیب می فهمید که هر اسمی داخل آن بنویسد میتواند آن فرد را بکشد.

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده