پوستر سریال شیخ بهایی

سریال تلویزیونی

شیخ بهایی (۱۳۸۲)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این سریال، روایتگر زندگی شیخ بهایی دانشمند لبنانی‌تبار عصر صفوی در دو بخش نوجوانی و کهنسالی است

نظرهای منتشر شده سریال شیخ بهایی