پوستر سریال در جستجوی آرامش

سریال تلویزیونی |درام

در جستجوی آرامش

۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یک اتفاق، آبروی دکتر امینی را که دانشمند برجسته ای است و موفق به کشف دارویی برای درمان سرطان شده است در معرض خطر قرار می دهد.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال در جستجوی آرامش