پوستر فیلم ما همه به جهنم میرویم

فیلم کوتاه

ما همه به جهنم میرویم

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

تو از لخت داداشتم فیلم میگیری؟

کارگردان: مصطفی کشتگر

نویسنده: مصطفی کشتگر

بازیگرهای فیلم ما همه به جهنم میرویم

بازیگرهای فیلم ما همه به جهنم میرویم

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم ما همه به جهنم میرویم

نقدهای کوتاه فیلم ما همه به جهنم میرویم

نظرهای منتشر شده فیلم ما همه به جهنم میرویم