پوستر سریال حانیه

سریال تلویزیونی |ملودرام ، تاریخی

حانیه

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی از مهرماه 57 تا خروج شاه از ایران را نشان می دهد. ستوانی همراه با خانواده اش به یزد و منزل یکی از انقلابیون می روند و این منجر به بروز اتفاقاتی می شود.

نظرهای منتشر شده سریال حانیه