پوستر سریال یادداشت های یک زن خانه دار

سریال تلویزیونی |خانوادگی

یادداشت های یک زن خانه دار

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

چند خانواده که نسبت های نزدیکی با یکدیگر دارند در یک ساختمان زندگی می کنند. زن خانه داری از بین آنها داستان های روزمره خود را در وبلاگش می نویسد.

کارگردان: مسعود کرامتی

نویسنده: امیرعباس پیام

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال یادداشت های یک زن خانه دار