پوستر سریال بازگشت پرستوها

سریال تلویزیونی

بازگشت پرستوها

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی درباره روزهای سخت اسارت رزمندگان در خاک عراق و بازگشت‌شان به میهن است.

نظرهای منتشر شده سریال بازگشت پرستوها