پوستر فیلم چند کیلومتر دورتر

فیلم کوتاه

چند کیلومتر دورتر (۱۳۹۱)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این فیلم کوتاه اقتباسی از یکی از داستانهای کوتاه یوریک کریم‌مسیحی است.

بازیگرهای فیلم چند کیلومتر دورتر

بازیگرهای فیلم چند کیلومتر دورتر

نظرهای منتشر شده فیلم چند کیلومتر دورتر