پوستر سریال نقطه سر خط

سریال تلویزیونی |کمدی

نقطه سر خط

۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی داستان کارمندی را روایت می کند که همزمان با تایید درخواست وامش، حکم بازنشستگی او نیز صادر می شود. این منجر به بروز اتفاقاتی می گردد.

نظرهای منتشر شده سریال نقطه سر خط