پوستر فیلم وکیل اول

فیلم‌ سینمایی

وکیل اول (۱۳۶۵)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

احمد شاه بار و بنه خود را می بندد و سفر سومش را به اروپا آغاز می کند. سلطنت قاجار رو به پایان است. دو برادر به نام های مطیع الدوله و ارفع الملک، از بزرگان ایل قاجار می کوشند با اکثریت آراء به مجلس راه یابند. مراد، مباشر مطیع الدوله آن دو را به جان یکدیگر می اندازد. مطیع الدوله به همکاری با سفارت انگلیس تن می دهد و ارفع الملک دست یاری به سوی سفارت شوروی دراز می کند. اقدامات خودسرانه آن دو نقشه و روابط بزرگان ایل قاجار را به هم می ریزد. دو برادر در انتخابات شکست می خورند و مراد به زودی در می یابد که نو کیسه های تازه به قدرت رسیده از سیاست گذاران قبلی به مراتب حیله گرترند.

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم وکیل اول

نظرهای منتشر شده فیلم وکیل اول