پوستر فیلم سینه سرخ

فیلم‌ سینمایی

سینه سرخ (۱۳۸۵)

۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

علی یار کودک دوازده ساله مسلمان در پی مرگ بهترین دوست خود برای احیای او به دنبال کسی می گردد که دم مسیحیایی داشته باشد، در این جستجو غیر از خود کسی را نمی یابد.

نظرهای منتشر شده فیلم سینه سرخ