پوستر فیلم جایزه

فیلم‌ سینمایی

جایزه (۱۳۶۱)

۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

احمد مزورقی، کارمند آموزش و پرورش، که در بانک اصناف حساب پس انداز دارد، به قید قرعه برندة هواپیمای دو موتوره می شود. پس از تحویل هواپیما به او می گویند که نمی تواند هواپیما را به زادگاهش، رامسر، انتقال دهد، ناچار همراه خانواده اش به پایتخت مهاجرت می کند. نگهداری هواپیما و ادارة‌ خانواده در تهران هزینة کلانی در بردارد. مدیر تبلیغات بانک به او پیشنهاد می کند برای رفع مشکل و تأمین هزینة زندگی در فیلم های تبلیغاتی بازی کند. احمد با اکراه و از سر ناچاری می پذیرد و در اندک مدتی حیثیت خود، همسر و دخترش را بر باد رفته می بیند. سرانجام روزی طاقت از دست می دهد استودیو را به هم می ریزد و مستأصل خود را میان بیغوله ها رها می کند.

نظرهای منتشر شده فیلم جایزه