پوستر فیلم یک و بیست، یک و دویست

فیلم کوتاه

یک و بیست، یک و دویست (۱۳۹۹)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سعید زارعی

نویسنده: سعید زارعی

بازیگرهای فیلم یک و بیست، یک و دویست

بازیگرهای فیلم یک و بیست، یک و دویست

نظرهای منتشر شده فیلم یک و بیست، یک و دویست