پوستر فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان

|کمدی ، خانوادگی

شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان (۱۳۹۹)

Shame irani - s7 - mohammad loghmanian

۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: سعید ابوطالب

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان

عکس‌های فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان


مهدی کوشکی در شب دوم «شام ایرانی»
امیرمهدی ژوله در شب دوم «شام ایرانی»
محمد لقمانیان در شب دوم «شام ایرانی»
محمدرضا علیمردانی در شب دوم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب دوم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی و محمد لقمانیان در شب دوم «شام ایرانی»
مهدی کوشکی، محمدرضا علیمردانی، محمد لقمانیان و امیرمهدی ژوله در شب دوم رئالیتی شوی «شام ایرانی»
مهدی کوشکی و محمد لقمانیان در شب دوم رئالیتی شوی «شام ایرانی»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان

نظرهای منتشر شده فیلم شام ایرانی - سری هفت - محمد لقمانیان