پوستر فیلم خرده جنایات

فیلم کوتاه

خرده جنایات (۱۳۹۵)

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

کارگردان: امیرحسین ثقفی

نویسنده: امیرحسین ثقفی

بازیگرهای فیلم خرده جنایات

بازیگرهای فیلم خرده جنایات

عکس‌های فیلم خرده جنایات

سجاد بابایی در فیلم «خرده جنایات»
سجاد بابایی در فیلم سینمایی «خرده جنایات»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای فیلم خرده جنایات

نظرهای منتشر شده فیلم خرده جنایات