خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
داستان زندگی فرهاد را روایت می کند که برای تامین مخارج زندگی روزمره اش با مشکلات زیادی مواجه است تا اینکه با بیماری هولناک فرزندش مواجه می شود. فرهاد به هر دری می زند اما راهی را نمی یابد. سرانجام تصمیم نهایی فرهاد سرنوشت متفاوتی را برای او و خانواده اش رقم می زند…

خبرهای مرتبط

نمایش «ما همه گناهکاریم» برای کودکان کار
فیلم سینمایی «ما همه گناهکاریم» امروز ساعت 12 در پردیس زندگی برای کودکان کار به نمایش درآمد.