پوستر فیلم حلقه های ازدواج

فیلم‌ سینمایی

حلقه های ازدواج (۱۳۵۶)

۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

منصور و دو دوستش نادر و امیر زندگی فقیرانه ای دارند و در کافه ای به مطربی مشغولند. امیر و نادر با نسرین و نوشین، دخترهای معزالدیوان، قرار ازدواج گذاشته اند؛ اما پدر، که قول همسری دخترهایش را به برادرزاده هایش داده است، با تبانی صاحب کافه مدعی می شود که امیر و نادر دخترهای صاحب کافه را اغفال کرده اند. مراسم عروسی به هم می خورد و بازپرس دو راه پیش پای آن ها می گذارند : یا زندان یا ازدواج با دخترها. آن ها از سر ناچاری روز مراسم ازدواج را معین می کنند؛ اما یک روز وقتی از حمام به خانه می روند کیف شان با کیف مردی عوض می شود، که برای حفظ آبرو مجبور شده یک حلقه فیلم را به قیمت کلان از مردی باج گیر خریداری کند. در فیلم یکی از دخترها نیز در کنار مرد دیده می شود. آن ها با نشان دادن فیلم نقشه ی معزالدیوان و صاحب کافه را برملا می کنند و با فیلم دیگری، که معزالدیون را با زن دیگری نشان می دهد، او را وا می دارند که به ازدواج دخترهایش با آن ها رضایت بدهد.

نظرهای منتشر شده فیلم حلقه های ازدواج