پوستر فیلم بلندی
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵.۷
۲۳ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

بلندی | High-Rise

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

دکتر (تام هیدلستون) به یک آسمان خراش لندن می رود که در آن افزایش تنش و جنگ طبقاتی منجر به هرج و مرج. می شود

عکس‌های فیلم بلندی

خبرهای مرتبط با فیلم بلندی

معرفی فیلم بلندی

معرفی فیلم بلندی

نظرهای منتشر شده فیلم بلندی

0 نظر