پوستر فیلم من یوسفم، مادر

فیلم‌ سینمایی

من یوسفم، مادر (۱۳۹۵)

Mother i'm josef

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

تصور کن که مجبور به شرکت در جنگی بشوی که به آن ایمان نداشته باشی. این داستان واقعی یوسف جوان بغدادی است که برای اینکه در جنگ صدام علیه ایران شرکت نکند مجبور می‌شود خودش را 21 سال مخفی کند. فیلم روایت سه روز آخر این بیست و یک سال سخت و طاقت فرسا است برای یوسف و مادرش، هنگامی که مجسمه صدام در بغداد سقوط می کند.

عکس‌های فیلم من یوسفم، مادر


عباس غزالی در فیلم «من یوسفم، مادر»
عباس غزالی در «من یوسفم، مادر»
عباس غزالی در فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر»
پوستر بین المللی فیلم «من یوسفم، مادر»
عباس غزالی در نمایی از فیلم «من یوسفم، مادر»
زهرا الربیعی در فیلم «من یوسفم، مادر»
زهرا الربیعی در فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر»
عباس غزالی در نمایی از فیلم سینمایی «من یوسفم، مادر»

خبرهای مرتبط با فیلم من یوسفم، مادر

نظرهای منتشر شده فیلم من یوسفم، مادر