پوستر فیلم شب

فیلم‌ سینمایی

شب (۱۳۸۶)

۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

گروهبانی برای تحویل دادن مجرمی سابقه دار به زندان یکی از شهرستانها، مجبور می شود که به همراه مجرم و دستبند، شبی را در مشهد بگذراند و...

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده فیلم شب