پوستر فیلم عبور از میدان مین
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۵
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

عبور از میدان مین (1362)

به فیلم رای بده:

کارگردان: جواد طاهری
تهیه کننده: محمدهاشم سبوکی

خلاصه فیلم:

گروهانی از نظامیان موفق می شوند در یکی از قلعه های مهم دشمن مستقر شوند. دشمن قلعه را محاصره و اطراف آن را مین گذاری می کند. افراد درون قلعه با کمبود مهمات و آذوقه روبه رو می شوند. یک افسر ارتش، که تخصص اش خنثی کردن مین است، با دو تن دیگر، برای رساندن ملزومات به افراد درون قلعه، عازم منطقه می شوند و پس از خنثی کردن مین های کار گذاشته شده کامیون حامل مهمات و آذوقه را به نیروهای محاصره شده می رسانند.

نظرهای منتشر شده فیلم عبور از میدان مین

0 نظر