پوستر سریال بازی پنهان

سریال تلویزیونی |خانوادگی

بازی پنهان

۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دو باجناغ بر سر یک نانوایی دچار اختلاف می شوند.

کارگردان: شاپور قریب

نویسنده: علی خودسیانی

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

نظرهای منتشر شده سریال بازی پنهان